top of page

Raport de Activitate - Anul 2021

INFORMAREA BENFICIARILOR/APARŢINĂTORILOR
În cursul anului 2021 s-au întreprins acţiuni de informare şi instruire a beneficiarilor şi a aparţinătorilor din centru prin distribuire de materiale informative cu privire la Violenţa(abuzul) asupra persoanelor vârstnice, Ghidul beneficiarului, Cod etic, Carta a drepturilor beneficiarilor, Drepturile şi obligaţiile beneficiarului, Regulile casei, SESIZĂRI/RECLAMAŢII - modul de depunere şi formulare, PLAN DE URGENŢĂ, REGULAMENT - CADRU - regulamentului propriu de organizare şi funcţionare Centrul ”Casa cu Flori". 
De asemenea, s-a realizat informarea a potenţialilor beneficiari şi a aparţinătorilor acestora cu privire la contractul de prestări servicii. Aceştia au primit înainte de a începe procesul de contractare modelul contractului de servicii cu comentariile necesare astfel încât să fie uşor de înţeles de către aceştia, precum şi toate informaţiile necesare pentru realizarea contractului, a activităţilor zilnice desfăşurate în cadrul locuinţei protejate, asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor în centru, etc. Astfel, înainte de semnarea contractului de prestări servicii, beneficiarii / aparţinătorii acestora au primit un pachet de documente în format electronic ce conţinea:
-    Contractul de prestări servicii actualizat la zi cu informaţiile necesare  înţelegerii acestuia;
-    Violenţa(abuzul) asupra persoanelor vârstnice;
-    Ghidul beneficiarului;
-    Cod etic;
-    Carta a drepturilor beneficiarilor;
-    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului;
-    Regulile casei;
-    SESIZĂRI/RECLAMAŢII - modul de depunere şi formulare;
-    PLAN DE URGENŢĂ;
-    REGULAMENT - CADRU - regulamentului propriu de organizare şi funcţionare Centrul ”Casa cu Flori".
Având în vedere accesul restricţionat în interiorul centrului, aparţinători beneficiarilor au fost ţinuţi la curent cu activitatea zilnică a centrului, au primit zilnic fotografii cu meniurile servite, cu beneficiarii, etc. astfel încât să fie asiguraţi în permanenţă că rudele lor sunt bine îngrijite în centrul nostru.
Centru a întreprins operaţiuni de informare a publicului prin postări pe internet pe diferite reţele de socializare cu privire la serviciile oferite, activităţile desfăşurate sau cu privire la diferite probleme sociale sau medicale de actualitate.

ÎNGRIJIREA BENEFICIARILOR 
S-a avut în vedere ca fiecare beneficiar cazat în centru să aibă completată şi actualizată în permanenţă dosarul beneficiarului. În acest sens s-au luat măsuri astfel încât documentele referitoare la fiecare beneficiar (fişele de evaluare/reevaluare a beneficiarilor,  planul de intervenție și planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, fişa de monitorizare servicii, etc.) să fie complete, actualizate şi aduse la cunoştinţa beneficiarilor / aparţinătorilor acestora.
S-au luat măsuri astfel încât personalul centrului să realizeze igiena beneficiarilor şi a spaţiilor în conformitate cu standardele de igienă, că beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii.
Centrul a acordat o importanţă foarte mare asupra unui stil de viaţă sănătos, la accesul beneficiarilor la servicii medicale, a sprijinit  relaţiile beneficiarilor cu familia, prietenii, vecinii

ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI DE VIAŢĂ
În cursul anului 2021 centrul a luat măsuri pentru continuarea amenajării spaţiilor exterioare şi interioare astfel încât acestea să fie sigure pentru beneficiari şi să prevină accidentarea acestora. 
De asemenea s-au luat măsuri de înlocuire a mobilierului degradat, de renovare a spaţiilor, de reamenajare periodică a spaţiilor comune şi a dormitoarelor pentru a se evita monotonia.

COMUNICAREA CU INSTITUŢIILE STATULUI
Centrul a menţinut o comunicare permanentă cu toate instituţiile statului (DSP, AJPIS, Ministerul Muncii, ITM, Primării, Prefectură, Consiliu Judeţean).
S-au luat măsuri de informare a tuturor părţilor şi înregistrare a tuturor evenimentelor deosebite de la nivelul centrului. 

RESURSE UMANE
Centrul a încercat şi a reuşit menţinerea unui nucleu de angajaţi astfel încât serviciile centrului să beneficieze de o continuitate în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite.
De asemenea s-a reuşit o uşoară creştere a nivelului salarial.
Personalul centrului (atât cel nou angajat cât şi cel existent) a participat la diferite activităţi cu scopul de instruire şi de crearea unor legături în cadrul echipei.

MONITORIZAREA SERVICIILOR OFERITE
La nivelul centrului serviciile sunt consemnate electronic, iar calitatea acestora este urmărită de către managementul centrului prin intermediul camerelor de supraveghere instalate.
La camerele de supraveghere au acces angajaţii centrului aflaţi la serviciu şi managementul centrului.
Sistemul de supraveghere are un dublu rol. Primul rol (şi cel mai important) este acela de asigurare a standardelor de siguranţă a beneficiarilor într-un mod cât mai discret fără a fi întreruptă activitatea acestora şi fără a se simţii urmăriţi. 
Al doilea rol este cel de verificare a acordării şi calităţii serviciilor oferite. Datorită sistemului de supraveghere s-au găsit diverse probleme care au putu fi rezolvate cu rapiditate şi punctual, scopul final fiind acela de îmbunătăţire a calităţii serviciilor, adaptarea procedurilor şi instruirea angajaţilor.

Data: 15.01.2022

Administrator / Manager: Dr. Ostoia Mircea-Anatolie

bottom of page